October 17, 2019

بتاریخ 23 میزان 1398 کنفرانس بزرگ و با شکوهی تحت عنوان بلخ؛ نقطهء وصل افغانستان با آسیای مرکزی به ابتکار و حمایت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و

October 15, 2019

ارتقای کیفیت پوهنتون بلخ جهت آگاهی دهی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت سمینار تفسیر میعارهای 11گانه ،طرزالعمل های ارتقای کیفیت ،آگاهی دهی و مستندسازی از فعالیت های اکادمیک و

October 14, 2019

ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به منظور مشارکت بیشتر شهروندان در استفاده از اطلاعات، برنامه آموزشی شفافیت زیربنا را چهارشنبه 17 میزان 1398 برای محصلین پوهنتون بلخ برگز

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
اساتید و دانشجویان دانشگاه بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...