خلص سوانح محترم پوهاند سلطانشاه سلطانی

رئیس دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ

 

اسم :               سلطانشاه

تخلص :           سلطانی

تاریخ تولد :      1335هـ ش

رتبه علمی :       پوهاند

وظیفه :           رئیس دانشکده شرعیات

محل وظیفه :     دانشگاه بلخ

 

                محترم پوهاند سلطان شاه سلطانی فرزند سیدشاه در سال 1335 هـ ش در یک خانواده روشن فکر در قریه دره­ی ژوندون ولایت سمنگان دیده به جهان گشود، موصوف مکتب ابتدائیه خویش را در همان والا سپری و دوره لیسه را در مدرسه عالی اسدیه ولایت بلخ  تکمیل نموده و از صنف دوازدهم به درجه عالی فارغ گردید. وی در سال 1359 از طریق امتحان کانکور شامل رشته فقه و قانون دانشکده شرعیات دانشگاه کابل شده و بعد از ختم دوره تحصیلی در سال1362 به سویه لیسانس مؤفقانه فراغت حاصل نموده و در همان سال شامل کادر علمی دانشکده شرعیات دانشگاه کابل شده و الی سال 1371 در آن دانشگاه منحیث عضوکادرعلمی ایفای وظیفه نمود.

پوهاندسلطانی دوره ماستری خویش را سال 1367 در رشته فقه و قانون دانشکده شرعیات دانشگاه کابل مؤفقانه سپری نموده و بعد در اثر جنگ های که در کابل صورت گرفت کابل را به قصد مزارشریف ترک گفته و تبدیلا در سمت ریاست دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ گماشته شده و به رتبه علمی پوهندوی ، پوهنوالی و همچنان به آخرین رتبه علمی (پوهاندی) نایل آمد.

پوهاندسلطانی در جریان وظیفه مقدس خویش تا کنون مجازات ندیده بل از خود خدمات شایان و ارزنده­ی را انجام داده که از طرف نهادهای مختلف از جمله شورای عالی مشرانوجرگه تقدیر و تمجید گردیده است.