زنده‌گینامة رییس دانشکده

    پوهنمل محمد کبیر «آرین» فرزند غلام محی الدین در سال 1341 خورشیدی، برابر به سال 1962 میلادی، در گذر هژده چمن، ناحیة پنجم شهر مزارشریف دیده به جهان گشود.

    دورة لیسانس را در دانشکدة تعلیم و تربیة دانشگاه بلخ(1366-1370) به پایان رساند. از سال 1371 به حیث استاد دانشکدة تعلیم و تربیة دانشگاه بلخ و از سال 1389-1392 به حیث استاد و آمر دیپارتمنت جغرافیه در این دانشکده، ایفای وظیفه کرده است.

    در سال 1393 پس از ایجاد دانشکدة علوم اجتماعی، به اثر پیشنهاد مقام ریاست دانشگاه بلخ و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری، به حیث رییس دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه بلخ مقرر شد.