تصویر از گردهمایی استادان و محصلان به منظور تقدیر از محصلان ممتاز پوهنحی.

 

1.    از محصلان صنوف اول الی چهارم دیپارتمنت های علوم نباتی، جنگلها و باغداری، اقتصاد و توسعه زراعتی، علوم حیوانی و خاکشناسی که براساس شایستگی شان در سمستر بهاری توسط مدیریت مومی تدریسی پوهنحی مشخص و به دیپارتمنت ها مرفی گردیده بودند، طی گردهمایی ریس، استادان و محصلان صنوف مربوطه در تالار پوهنحی تقدیر برنامه به عمل آمد. در این همایش از هر صنف محصلان اول نمره الی چهارم نمره تقدیر و تحسین نامه بدست آوردند.

 

2. در فارم تحقیقاتی پوهنحی، تحقیقات متعددی توسط استادان پوهنحی راه اندازی گردیده و مسایل علمی آن با محصلان شریک ساخته می شود. قسمی که در تصویر زیر دیده می شود تحقیقی در رابطه به تاثیر مقادیر فاسفورس بالای خصوصیات فزیولوژیکی و حاصل نبات سایبین به راه انداخته شده بود که در ماه میزان سال جاری برداشت و راپور آن به شکل اثر در مجله علمی بلخ قابل استفاده به دهاقین و دست اندر کاران زراعت چاپ و قابل استفاده است.

                                                                                                                                                                                                                                تصویر از جریان ثبت ارقام در تحقیق نبات سایبین.

 

3. تحقیقات بالای سبزیجات در ساحات کوچک و چگونگی اینکه چطور می توانیم از ساحات کوچک که در خانه های خود داریم به شکل درست استفاده کرده و سبزیجات مورد ضرورت روزمره خود را از آن بدست آوریم، در فارم تحقیقاتی پوهنحی به انداخته شد که اکنون محصول آن برداشت گردیده و در این پروژۀ کوچک به تعداد 10 تن از محصلین طبقه اناث و 5 تن از محصلین ذکور سهیم بودند.

تصاویر از جریان رفع حاصل نبات سایبین.

 

4. ایجاد و افتتاح جریدۀ فرهنگی و آموزشی دیپارتمنت اقتصادی و توسعۀ زراعتی که به طور هفته وار موضوعات علمی از طرف محصلان و استادان در آن نشر می گردد.

تصویر از جریده

 

5. ایجاد و افتتاح جریدۀ کلکسیون ادویه جات زراعتی، در این جریده ادویه جات به طور منظم با معلومات در مورد ادویه و مقدار استفادۀ آن در نبات معیین تذکر یافته که منبع خوب معلوماتی برای محصلان پوهنحی می باشد.

تصویر از جریدۀ ادویه جات

 

6. محصلان دیپارتمنت های علوم نباتی و اقتصاد و توسعۀ زراعتی جهت سیر علمی و پرکتیک به مراکز صنعتی ولایت بلخ چون فابریکۀ بلخ لبنیات و فابریکۀ المبشر همراه با استادان رهنما عازم گردیدند که برای محصلان خیلی آزمونده بود.

تصویر بازدید محصلان از فابریکۀ بلخ لبنیات

تصویر بازدید محصلان از فابریکۀ المبشر

تصویر از جریان آماده سازی زمین برای کشت سبزیجات در ساحات کوچک

تصویر از ساحۀ آماده شده برای کشت سبزیجات در ساحۀ 32 مترمربع

 

کتابخانه:

           پوهنحی دارای کتاب خانه فعال بوده که در سال 1395 با تعداد کتاب های که از طرف یکی از موسسات خارجی

 ( F AO   (  کمک گردید، فعال و کتاب های مربوط به رشته و کتاب های معلومات عمومی جهت استفاده محصلان در کتاب خانه مذکور موجود می باشد .

 

لابراتوار ها :

      پوهنحی زراعت دارای دو لابراتوار رشتوی بوده که یکی لابراتوار خاکشناسی و دیگر لابراتوار نباتی می باشد که در لابراتوار های مذکور محصلان پوهنحی برای آموزش های عملی و تجربی فرستاده می شوند. همچنان قابل یادآوریست که در لابراتوار خاکشناسی خاکهای موسسات داخلی و خارجی سمت شمال افغانستان تجزیه و تحلیل می گردد.

همچنان باید گفت که لابراتوار کمپیوتر نیز در سال 1394 با کمک های کشور دوست ترکیه ایجاد گردید. این لابراتوار دارای 40 پایه کمپیوتر و انترنت بوده که محصلان جهت آموزش طبق تقسیم اوقات به آنجا مراجعه می نمایند.