دانشکدۀ وترنری

تاریخچه دانشکدۀ وترنری

      

  بر بنیاد نیازمندی‌های روز افزون انسان‌ها و حیوانات به غذای باکیفیت، صحی و فراوان؛ لازم است تا اشخاص مسلکی و کارفهم در این بخش پرورش یابند. به همین دلیل وزارت تحصیلات عالی کشور، در نخستین گام، دانشکدۀ وترنری را در دانشگاه‌های کابل و ننگرهار و سپس هرات پی‌ریزی کرد. چون فارغان این نهادها، از نگاه کمیت، پاسخگوی نیازمندی‌های کشوری نبودند؛ لذا دانشکدۀ وترنری، در برخی از دانشگاه‌های دیگر، از جمله دانشگاه بلخ نیز ایجاد شد. این رشتۀ تحصیلی، به حیث یک واحد مهم در چوکات دانشگاه بلخ، در سال 1392 خورشیدی تأسیس گردید. این دانشکده ۳۹۱ تن دانشجو دارد و دارای سه دیپارتمنت زیر است:

۱- پاراکلینیک

۲- کلینیک

۳- پری‌کلینیک

      دانشکدۀ وترنری، تا اکنون در سه دور فراغت، 236 تن دانشجو(174 تن پسر و 62 تن دختر) را فارغ داده است.