میزان 25, 1397

سمینار آموزشی معیار های یازده گانه تضمین کیفیت، روش تحقیق و طرز نگارش اثر علمی و تحقیقی و مرور برنامه های علمی برای استادان پوهنتون بلخ بتاریخ 22 میزان 1397 برگزار شد. 

میزان 9, 1397

برنامه ماستری امور مالی و حسابداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ براساس تفاهنامه مورخ 14 جون 2015 بین پوهنتون بلخ و موسسه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
اساتید و دانشجویان دانشگاه بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...