جوزا 1, 1397

روز سه شنبه مورخ 24 ماه دلو سال 1396، اولین دور برنامه کمیونتی کالج حسابداری تجارت به کمک مالی دفتر (USWDP) و همکاری تخنیکی دانشگاه ماساچوست ایالات متحده آمریکا در دانش

ثور 31, 1397

داکتر حمیدالله جبران استاد دانشکده طب دانشگاه بلخ به حیث بهترین استاد پرکار و موثر در امور تدریس از سوی اتحادیه دانشگاه های آلمان و افغان در سال 2017 انتخاب گردید.

جدی 6, 1396

به اساس هدایت شفاهی رئیس صاحب پوهنتون بلخ جهت بهترسازی کریکولم درسی پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ، محترم پوهاند سلطان شاه سلطانی رئیس پوهنحی شرعیات دیداری با ریس صاحب استیناف ولایت بلخ دا

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
اساتید و دانشجویان دانشگاه بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...