سرطان 14, 1397

هفته گذشته محترم پوهندوی الکوزی رئیس پوهنتون بلخ در دیدارهای جداگانه با سرکنسول کشور دوست هند و رئیس جدید التقرر موسسه تیکا ملاقات نموده و در مورد همکاری های هرچه بیشتر شان با پوهنتون بلخ

جوزا 1, 1397

روز سه شنبه مورخ 24 ماه دلو سال 1396، اولین دور برنامه کمیونتی کالج حسابداری تجارت به کمک مالی دفتر (USWDP) و همکاری تخنیکی دانشگاه ماساچوست ایالات متحده آمریکا در دانش

ثور 31, 1397

داکتر حمیدالله جبران استاد دانشکده طب دانشگاه بلخ به حیث بهترین استاد پرکار و موثر در امور تدریس از سوی اتحادیه دانشگاه های آلمان و افغان در سال 2017 انتخاب گردید.

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
اساتید و دانشجویان دانشگاه بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...