سنبله 29, 1396

سفر رسمی معاون صاحب محترم مالی و اداری و رؤسای محترم دانشکده های علوم اجتماعی، انجنیری معدن و محیط زیست، سائینس، علوم وترنری و رئیس محترم مرکز اعتلای تضمین کیفیت دانشگا

سنبله 28, 1396

Business Accounting Community College of Balkh University

 

سنبله 28, 1396

ورکشاپ پنج روزه جهت ارتقای ظرفیت ۱۷ تن از استادان برنامه های کمیونتی کالج، در بخش های اداره تجارت و حسابداری تجارتی ، در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
محصلین پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...