تاریخچه دانشکده شرعیات

دانشکده شرعیات بر اساس ضرورت های مبرم جامعه و شرایط مساعد این سرزمین و نیازمندی های که در ارگان های عدلی و قضایی، ارشادی، تحصیلی و تعلیمی احساس می گردید، در سال 1372 اصولاً حسب لزوم دید مقامات محترم ذیصلاح در چوکات دانشگاه بلخ ایجاد گردید.

این دانشکده در ابتداء فعالیت های اکادمیک خویش را از طریق یک دیپارتمنت توسط چهارتن از اساتید به دو رشته تعلیمات مسلکی و تعلیمات عمومی آغاز نمود که بعداً آن دیپارتمنت بنام تعلیمات اسلامی مسمی شد و فعلاً دارای 12 عضو میباشد. سپس در سال 1381 بنابر ضرورت لازم این دانشکده دیپارتمنت فقه و قانون طبق احکام مقامات ذیصلاح تاسیس شد و فعلاً دارای 9 عضو می باشد. همچنان غرض بهبود امور مضمون ثقافت اسلامی که یک مضمون دانشگاه شمول می باشد در سال 1387 دیپارتمنت ثقافت اسلامی اصولاً ایجاد شد که فعلاً دارای 12 عضو می باشد. و فعلاً دانشکده شرعیات دارای سه دیپارتمنت بوده و اعضای کادر علمی اش به 33 تن می رسد. از میان این اعضاء فقط 4 تن دارای درجه تحصیلی ماستری بوده و متباقی 29 تن همه لیسانس اند. همچنان یک تن دارای رتبه علمی پوهاند، پنج تن پوهندوی، سه تن پوهنمل، چهار تن پوهنیار و متباقی بیست تن پوهیالی می باشند. دانشکده شرعیات از بدو تاسیس تا ایندم بیست دور فراغت داشته که تعداد مجموعی فارغ آن 1741 تن می باشد. هم اکنون دانشکده شرعیات در بخش روزانه 635 و در بخش شبانه 248 تن محصل دارد که حدود 30% آنان را قشر اناث تشکیل می هد.