معرفی دانشگاه بلخ

دانشگاه بلخ منحيث يک نهاد آموزشي عالي و اکادميک در 30 حوت سال 1366 هـ.ش.  در شهرمزارشریف تأسيس و افتتاح گرديد و در سال 1367 هـ.ش.  رسماً با داشتن چهار دانشکده شامل انجنيري، تاريخ و ادبيات، اقتصاد و زراعت، همزمان با گشايش و فعاليت دانشکده هاي ذکر شده دانشکده طب نيز با کميت 56 تن محصل در زير پوشش وزارت محترم صحت عامه، در پهلوي دانشکده هاي ذکر شده شروع به فعاليت نمود. بعدها نظر به ضرورت و تقاضاي محيط، در سال 1371هـ.ش.  دانشکده حقوق و علوم سياسي و در سال 1372 هـ.ش.  دانشکده شرعيات، در پهلوي دانشکده های ذکر شده شروع به کارِ پرورشِ محصلان کردند. همين گونه دانشکده تعليم و تربيه که کهن سالترين مؤسسه در عرصة تربية معلم است و به نام انستيتوت پيداگوژي رودکي بلخ،درسال 1382 ش در چوکات دانشگاه بلخ يک جا گرديد.

دانشگاه بلخ در سال 1367 با کمیت چهار دانشکده که شامل دانشکده های انجنیری اقتصاد ادبیات و زراعت بود ایجاد گردید و فعلآ دارای 16 دانشکده روزانه (انجنیری ، معدن و محیط زیست , اقتصاد ، زراعت ، شرعیات ، ادبیات، کمپیوترساینس ، ژورنالیزم ، حقوق ، اداره عامه ، طب ،‌ تعلیم و تربیه ، ساینس ، علوم اجتماعی  , فارمسی و وترنری ) و شش دانشکده شبانه (اقتصاد ، ادبیات ، حقوق ، تعلیم و تربیه , شرعیات ) میباشد.

دارای 22000 محصل بوده که امور تدریسی و اداری آن از طرف 418 نفر استاد 146 نفر کارمند و 141 نفر کارگر اعم از قشر اناث و ذکور به پیش برده میشود .

امروز در اثر سعي و تلاش رهبري دانشگاه و توجة مقام رهبري وزارت محترم تحصيلات عالي، اين مرکز بزرگ علمي در قطار دانشگاه هاي دست اول کشور قرار دارد که داراي کتابخانه يي به ظرفيت 60000 جلد کتاب( 20 هزار عنوان)، شش مرکز آموزش کمپيوتر، يک مرکز تقويت زبان انگليسي و همين گونه به خط انترنيت نيز وصل ميباشد که تا هنوز مرکز کمپيوتر بيشتر از ده دوره محصلين، استادان و کارمندان را فارغ داده است.

طبع و نشر مجله های علمي دانشگاه بلخ تحت عنوان «مجلۀ علمی بلخ»و«معرفت»که در هردو، آثار و نبشته هاي دانشي و پژوهشي استادان به نشر ميرسد وهمچنان ماهنامۀ چشم انداز(نشریۀ خبری،تحلیلی وفرهنگی دانشگاه بلخ)وماهنامۀ ژورنالیست بلخ (نشریۀ دیپارتمنت ژورنالیزم) نيزقابل يادکرد است.

درین اواخرمطبعۀ مجهزآفسیت باتماماً وسایل ضروری آن به کمک بانک جهانی وتوجه هیأت رهبری پوهنتون بلخ (درداخل اتاق مطبعۀ جدید) مونتاژ ونصب گردیده است.

باید یادآورشد که به خاطر فراهم آوري شرايط بهتر براي محصلان کلوپ محصلان فعال است و تيمهاي ورزشي ايجاد شده است که شامل تيم های واليبال ، فوتبال وبازی های رزمی اند.

درین نهادعلمی،محصلان ممتاز تشويق ميشوند،کنفرانسهاي صنفي هفته وار وکنفرانسهاي علمی استادان دردانشکده های مربوطۀ شان تدوير مييابد. دروس استادان واجراات کارهاي علمی و اکادمیک در دانشکده ها از طريق معاونیت علمی ومعاونیت امورمحصلانوقتاً فوقتاً بررسي و در رفع نواقص، رهنمايي صورت ميگيرد.

سيمينارهاي ميتوديکي علمي، براي بلند بردن سطح دانشِ استادان تدوير يافته و مييابد و کارهاي اداري و دفتر داري يوميه، به حالت عادي پيش برده ميشود .

دانشگاه بلخ،(از17ثور1381 تا الحال) با مؤسسات علمی- اکادمیک کورياي جنوبي، دانشگاه بوخم آلمان،دانشگاه تخنیکی برلین،انستیتوت تکنالوجی آسیایی تایلند ،دانشگاه کنزاس درامریکا،سلجوق درترکیه، نمایندگی« الونایز»امریکا درپاکستان وهمچنان باکشورتاجکستان پيوند و روابط نزديک علمي داشته، سالانه شماري از استادان و محصلان از پروگرامهاي علمي آنها مستفيد ميگردند.

قابل يادکرد است که جهت اعاشه و بود و باش محصلاني که از ولايات دور دست شاملِ دانشگاه گرديده اند، سيستم ليليه ها (زيستگاه هاي شبانة پسران و دختران) ايجاد و زمينة زنده گي نسبتاً آرامي براي محصلان شامل، در ليليه فراهم گرديده است.

شخصیت های محترمیکه ازتأسیس دانشگاه بلخ تا امروز به حیث رئیس وظیفه اجرانموده اند؛قرارزیرمیباشند:

  1. پوهنیارعبدالغنی عادل  مدیر عمومی اسبق تخنیکم نفت وگاز مزارشریف سرپرست فلیال انستیتوت پولی تخنیک کابل درشهر مزارشریف از حوت 1366الی 13جوزای 1367؛
  2. پوهنوال شیرآقا «جرأت » از 13 جوزای 1367 الی 6 جوزای 1371؛
  3. پوهنیار غلام حضرت «جاهد» از جوزای 1371 الی میزان 1373؛
  4. پوهندوی دوکتور عزت الله «عامد» برای مدت چهار سال؛
  5. پوهنیار هدایت الله «هدایت» برای مدت یکماه؛

بعد از آنکه به تاریخ17 اسد 1377 هـ.ش.  شهر مزارشریف توسط طالبان تصرف گردید، رؤسای دانشگاه بلخ (ازاسد  1377 الی 19 عقرب 1380هـ.ش. ) ذیلاً به میعاد های معینه اجرای وظیفه نمودند.

  1. اجمل یوسفزی؛
  2. مولوی محمد صدیق صادقیار؛
  3. مولوی عبدالواحد لیاقت.

بعد از شکست طالبان وبه وقوع پیوستن تحولات دیگر:

1. محترم پوهنمل سید محمد عالم لبیب 

محترم پوهنمل سید محمد عالم لبیب استاد دانشکده ادبیات اعتبار از تاریخ 21 عقرب 1380 هـ.ش. الی 17 ثور 1381 هـ.ش.  این وظیفه را به دوش داشت .

2.  محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر حبیب الله «حبیب» به تاریخ 17 ثور 1381هـ.ش.به صفت رئیس منتخب اشغال وظیفه نمود.

3 . محترم الحاج پوهندوی مکمل « الکوزی » 

نظر به حکم شماره 6919 مورخ 1390/10/24 مقام محترم ریاست جمهوری و وزارت تحصیلات عالی افغانستان محترم الحاج پوهندوی مکمل « الکوزی »  اعتبار از تاریخ اول دلو 1390 به حیث ریس دانشگاه بلخ تقرر حاصل نمودند .

خلاصه امروز در دانشگاه بلخ، 3 تن پوهاند، 15تن پوهنوال، 24 تن پوهندوی ، 54 تن پوهنمل، 96 تن  پوهنیار،64  تن پوهیالی ، و5 تن نامزد پوهیالی مصروف وظایف مقدسِ علمی- اکادمیکِ خویش اند.