تاریخچه و تشکیلات دانشکده

اساس تمام فعالیت های علمی و اکادمیک، دیپارتمنت ها است. از همین نقطه تمام فعالیت های علمی و اکادمیک آغاز می گردد. در دانشکده زراعت مطابق تشکیل منظور شده در سال 1393 هجری شمسی پنج دیپارتمنت فعالیت می نمایند.

  1. دیپارتمنت علوم نباتی
  2. دیپارتمنت  جنگلها و باغداری
  3. دیپارتمنت علوم حیوانی
  4. دیپارتمنت خاکشناسی
  5. دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی

دانشکده زراعت و دیپارتمنت های شامل تشکیل مطابق قانون تحصیلات عالی شورای علمی را زمان بندی نموده مطابق آن جلسات دایر می گردد. پروسه ترفیعات علمی سیمینار ها، کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها و بالاخره تمام تصامیم نیز از طریق شورا ها طی مراحل و دایر می گردد.

دو لابراتوار در دانشکده زراعت وجود دارد که یکی لابراتوار علوم نباتی و علوم حیوانی می باشد که تمام فعالیت های لابراتواری دیپارتمنت های متذکره در آنجا صورت می گیرد و دومی لابراتواری خاکشناسی می باشد که تمامی تحلیل و تجزیۀ خاک زون شمال در آن صورت می گیرد ولی در هر دو لابراتوار مواد و وسایل کم بوده ویا از وسایل ابتدایی استفاده می گردد.

تعداد مجموع محصلان در چهار رشته فارغ دهنده در سال 1395 به 1884 تن که از جمله 1771 تن ذکور و 113 تن اناث است.

دانشکده زراعت دانشگاه بلخ در طی مدت زمانی که در عرصه تربیه کادر های جوان فعالیت دارد افتخارات زیاد کمائی نموده و از سال 1367 – 1394 به تعداد 1884 تن کادر جوان به جامعه تقدیم نموده است. تعداد زیاد از فارغان و به ثمر رسیده گان این کانون علمی در مقام های مختلف در گوشه و کنار کشور به حیث روسای دوایر دولتی و شخصی و مامورین زراعت در موسسات داخلی و خارجی در خدمت وطن و مردم قرار دارند.