تاریخچه ء دانشکده ژورنالیزم

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه بلخ، در سال ۱۳۹۱ از بدنه ی دانشکده ی ادبیات و علوم بشری دانشگاه بلخ جدا شد و منحیث یک دانشکده ی مستقل با داشتن دو دیپارتمنت ( روابط عمومی و ژورنالیزم) در اثرتوامیت که با دانشگاه سن حوزه ء ایالات متحده امریکا داشت ،عرض اندام کرد.

دانشکده ی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه بلخ، از بدو تأسیس در راستای پرورش جوانان در قسمت خبرنگاری و روابط عمومی، تلاش های فراوانی نموده است و موفقیت های قابل ملاحظه ی نیز داشته است.

باید تذکر داد که این دانشکده دیپارتمنت ارتباطات را درچوکات دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه بلخ با مساعدت مالی دفتر محترم USIDوهمکاری تخنیکی دفتر محترم USWDP تحت مشاورت و آموزش مستقیم دانشگاه نبراسکا ایالات متحده از دوسال بدینسو با ایجاد کمیته ء رهبری برای راه اندازی این دیپارتمنت فعال و عملا روی کورس پالیسی ،نصاب و مفردات درسی آن کار نموده و پیش نویس این اسناد برای طی مراحل بعدی و رسمی سازی دیپارتمنت به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی فرستاده شده است .و امید میرود تا در سال جدید تحصیلی محصلان علاقمند به این دیپارتمنت را با خود داشته باشیم .