سوانح رییس دانشکده :

پوهنمل شکیبا بگراموال در سال (1354) در ولایت (پروان) در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود. موصوف دوره ابتدائیه و لیسه را در مکتب متوسطه عایشه افغان و لیسه دقیقه بلخی) به اتمام رسانید. در سال (1372) بعد از فراغت از (1372) و شمولیت در امتحان کانکور به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشګاه بلخ راه یافت و در سال (1375) از دیپارتمنت (حقوق جزا و حقوق خصوصی) دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ گردید. موصوف در دوران سیاه طالبان (1375 - 1380) نیز از فعالیت های علمی و آموزگاری فاصله نگرفت و در آن وقت در مجتمع خدماتی شهر مزار شریف به تدریس پرداخت است. استاد شکیبا بگراموال در سال (1382) عضویت کادر علمی دانشکده حقوق علوم سیاسی را کسب نمود و طی این مدت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی به تدریس پرداخته و در کنار تدریس فعالیت های اداری نیز داشته است. بعد از ایجاد دولت موقت و سقوط حکومت طالبان در افغانستان از 1380 الی 1382 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشګاه بلخ به حیث مدیر تدریسی ایفای وظیفه نموده و پس از سپری نمودن امتحان کادری در سال 1382 وارد کادر علمی دانشکده حقوق شد. موصوف در سال1389 جهت تحصیلات عالی مقطع ماستری عازم کشور تاجیکستان شد. بعد فراغت از دانشگاه ملی تاجیکستان ضمن تدریس مدت دو سال به حیث معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی ایفای وظیفه نمود و در سال 1394 به عنوان رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی تقرر یافت.