اهداف آموزشی هر دیپارتمنت:

اهداف آموزشی دیپارتمنت روابط عمومی:

سر پرست دیپارتمنت روابط عمومی محترم پوهنمل سید مصطفی حبیبی ماسترکشور ایران.

اهداف دیپارتمنت :

 • تربیت نیروی متعهد و متخصص به منظور رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی، و خدماتی در سطح جامعه.
 • پاسخگویی به نیاز مبرم کشور برای تربیت متخصصان روابط عمومی، به منظور خدمت در دفاتر روابط عمومی، ارتباطات سازمانی، و بازاریابی بخش های دولتی، خصوصی، و تعاونی و دفاتر فرهنگی و مطبوعاتی خارج از کشور در جهت پیشبرد برنامه های توسعه یی کشور.
 • تربیت متخصص به منظور خدمت در جهت بهبود و پیشبرد نظام ارتباطات اجتماعی در داخل کشور، پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و انتشاراتی در سطح بین الملل.
 • ارائه اطلاعات علمی و عملی مطابق پیشرفت های روز به کارشناسان و دست اندرکاران روابط عمومی.
 • ایجاد نگاه حرفوی به اداره های روابط عمومی و امکان ایجاد بستری نوین در فعالیتهای آنها.
 • فرهنگ سازی پیرامون استفاده صحیح از پتانسیل روابط عمومی در بین مسئولین و استفاده از دانش و تجربه آنها در ساختن استراتیژی ها و پالیسی ها.
 • تلفیق علم و تجربه در حوزه روابط عمومی ها با تأکید بر آموزش های علمی کاربردی

 

اهداف آموزشی دیپارتمنت ژورنالیزم:

سرپرست دیپارتمنت محترم پوهنیاراحمدضیا فیروزپور لیسانس دانشکده ء ژورنالیزم و ارتباطات جمعی

به طور کلی آموزش ژورنالیستان حرفه ای در ساحه کارهای نشراتی رادیو تلویزیون می باشد که فارغان این رشته می توانند در بخش های زیر در اداره های نشراتی  رادیو و تلویزیون مصروف کار شوند.

 • خبر نگار رادیو
 • خبر نگار تلویزیون
 • گرداننده مصاحبه های گونا گون در رادیو و تلویزیون
 • مجری برنامه های خبری رادیو و تلویزیون
 • تهیه کننده برنامه های رادیو و تلویزیون (پردیوسر(
 • کارگردان برنامه های رادیو و تلویزیون(دایرکتر(
 • مسلط بودن بر استفاده از ابزار ضبط، صدا و تصویر
 • مسوول مطبوعاتی و نشراتی، آگاهی عامه در اداره های دولتی و غیر دولتی
 •  گردانندگان مناظره ها و میزهای مدور و گفتمان های برنامه های سیاسی
 • کسب مهارت های لازم برای اجرای وظایف گونا گون روند تولید و نشرات رسانه های صوتی و تصویری کسب می کنند
 • خبرنگار بخش های آنلاین در آژانس های خبری و وب سایت ها.