فعالیت و دستآورد های دانشکده :

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی در چارچوب استقلال و  صلاحیت های مالی و اداری مندرجه در قانون تحصیلات عالی تلاش می ورزد تا با ابتکارات موثر خویش باعث رونق و بهبود امور اکادمیک گردد. در موارد که زمینه­های تطبیق برنامه ها بدون حمایت های مالی گسترده میسر نباشد تلاش میورزد با ارایه پروپوزل به دفاتر خارجی زمینه تطبیق برنامه ها را فراهم نماید. بعضی از ابتکارات و برنامه های مشترک در چند سال اخیر قرار ذیل است:

 1. برنامه ریزی تدویر محکمه تمثیلی ولایتی (حقوق رسانه ها)
 2. ایجاد کتابخانه اختصاصی.
 3. ایجاد کمپیوتر لب اختصاصی بانوان.
 4. ساخت و ساز تالار اختصاصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 5. جریده محصلان ممتاز.
 6. چاپ و نشر فصلنامه بیان حق.
 7. برگزاری کنفرانس های علمی و تحقیقی.
 8. جلسات منظم هفته­وار نمایندگان صنوف (ثبت مشکلات آنها در کتاب جلسات محصلان و نظارت از پیش رفت)
 9. برنامه های آموزشی در مزکز عدالت.
 10. حشر عمومی جهت نظافت و حفاظت از محیط زیست.
 11. نصب بنر لایحه کردت جهت آگاهی محصلان از حقوق و مکلفیت­های خویش.
 12. نصب مواد قانون اساسی در صنوف.
 13. چاپ و نشر مقالات محصلان در مجله اختصاصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 آثار علمی منتشره استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی:

 1. حقوق اداری افغانستان، مولف:پوهاند نور احمد نور.
 2. حقوق کار افغانستان، مولف: پوهاند نور احمد نور.
 3. اصول محاکمات جزایی افغانستان، مولف: پوهنمل محمد عارف رحیم.
 4. حقوق جزای اختصاصی، مولف: پوهنمل محمد عارف رحیم.
 5. حقوق جزای افغانستان، مولف:پوهنمل محمد عارف رضایی.
 6. حقوق مقایسه ای، مولف:پوهنیار بسم الله صفدری.
 7. مبانی و کلیات علم حقوق، مولف: پوهنیار کاندید دکتورا محمد اسحاق رحیمی.

 دستآورد های محصلان

شکی نیست که مسابقات علمی نقش فوق العاده موثر پیرامون بلند بردن سطح دانش محصلان دارد بناً دانشکده حقوق در سال جاری با ایجاد تیم های (فلیب سی جیسب، ویس موت، مدیا لا) تلاش ورزیده تا دانش حقوقی محصلان خویش را تقویت نماید. علاوتاً دانشکده حقوق و علوم سیاسی افتخار نخستین حضور در مسابقات بین المللی فلیب سی جیسب را به نمایندگی از افغانستان دارد.

 دانشکده حقوق بلخ در جریان سال جاری توانست مقام نخست را در مسابقات فلیب سی جیسب را کسب نموده و چارمین قهرمانی خویش را در این مسابقات جشن گیرد. شایان ذکر است که نمایندگان این دانشکده دو سال قبل نیز در سطح بین المللی حضور برجسته و قدرتمند داشت که شکست تیم های فرانسه و برازیل در برابر تیم دانشکده حقوق بلخ دال بر این ادعاست.

محصلان ما توانستند فرانسه را 9/0، برازیل را 9/0، ماکاو را 2/7 شکست دهد و تفاوت خیلی ناچیز در ادامه در برابر تباکو مغلوب شدند. همچنان دانشجویان ما توانستند با اخذ جایزه بهترین صورت دعوی، دفاعیه و بهترین ارایه کننده در سال جاری در رقابت های ملی فلیب سی جیسب به تابلوی افتخارات دانشکده بیفزاید. همچنان دانشجویان این دانشکده در مسابقات مدیالا کشور مصر نیز توانست با درخشش عالی جواز رقابت را در کشور انگلستان را بدست آورد.