فعالیت­ها و دستاوردهای دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ در جریان سال 1395

 

۱- ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات درسی در هر دو سمستر به وقت معینه.

۲- ترتیب و توزیع حاضری ماهوار در طول سال درسی و جمع­ آوری آن در ختم هر ماه.

۳- کنترول جریان درس به شکل همه روزه در هر دو سمستر درسی.

۴- اخذ امتحانات وسط سمستر و نهایی در هر دو سمستر مطابق  به تقسیم اوقات مرتبه.

۵- اعلان نتایج و تجدید نظر پارچه­ های عارضین در زمان معینه آن.

۶- اخذ امتحان ­های عدم کریدیت در وقت تعیین شده مطابق به تقسیم اوقات تنظیم شده.

۷- ارسال شقه­ ها و نتایج امتحانات به وقت مشخص آن به معاونیت محترم امور محصلان.

۸- توزیع عناوین پایان­نامه ­های تحصیلی در سمستر اول صنوف چهارم و ارزیابی آنها از طرف کمیته معین در سمستر دوم.

۹- ترتیب و  تنظیم جدول فارغان در آخر سال و ارسال آن به مرجع مربوط.

۱۰- تدویر کنفرانس­های علمی و  تحقیقی استادان و  محصلان در سمستر دوم.

 ۱۱- معرفی محصلین به برنامه­ های آموزشی گوناگون در طول سال.

۱۲-  معرفی یکتن از اساتید به بورسیه دوکتورا دانشکده شرعیات دانشگاه ننگرهار و دو تن از اساتید به بورسیه­ های  ماستری کشورهای امریکا و ایران.

۱۳- معرفی چهار تن از اساتید به  برنامه کوتاه مدت آموزش حقوقی زبان انگلیسی.

۱۴- تدویر جلسات شورای علمی دانشکده و دیپارتمنت ­های سه­گانه.

۱۵- بازنگری کریکولم درسی دانشکده.

۱۶- تقدیر از اول نمره عمومی و اول نمره­ های صنوف دانشکده و از آنعده محصلینی که در مسابقات و مناسبات گوناگون از خود شایسته ­گی نشان داده بودند.

۱۷- اقدام به جذب یک عضو کادرعلمی به سویه دوکتورا.

۱۶- به­ راه­ اندازی پروسه ارزیابی خودی.

۱۷- اجرای کارهای روزمره دانشکده به شکل نورمال.