مرامنامه دانشکده شرعیات

 

هر کانون و نهاد علمی بر اساس نیازهای جدی و مبرم در جامعه عرض وجود می­کند و دارای یک  سلسله اهداف و مرام­های مشخص و موجه بوده که این اهداف و مرام­ها مجوز ایجاد آن می­باشد و برایش صبغه مشروعیت می­بخشد و نقش هویت آن نهاد را بر لوح اذهان عامه تثبیت نموده آن را اهمیت می­دهد.

دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ در سال 1372 هـ ش بالأثر ضرورت شدید که در نهادهای عدلی، قضایی، تحصیلی و تعلیمی احساس می­گردید در اثر سعی و تلاش محترم پوهاند سلطانشاه سلطانی نخستین رئیس این دانشکده و پیشنهاد مقام محترم والی همان وقت ولایت بلخ مرحوم مولوی محمدعلم عنوانی ریاست دولت و طی فرمان رئیس دولت اسلامی وقت مرحوم پروفیسور استاد برهان­الدین ربانی در چوکات دانشگاه بلخ ایجاد و به حیث یک کانون رسمی و معتبر علمی در سطح کشور با رعایت کامل معیارهای عالی علمی و اکادمیک بعد از طی مراحل اصولی و قانونی خویش رسمًا به فعالیت آغاز کرد.

این دانشکده در بدو تأسیس خود دارای یک دیپارتمنت تعلیمات اسلامی با دو بخش (مسلکی و عمومی) بود که بخش مسلکی آن از شاگردان مدارس دینی و بخش عمومی آن از قشر اناث و ذکور مکاتب عمومی بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور تشکیل می­گردید که بعدًا بخش تعلیمات مسلکی بنابر اقتضای شرایط در اثر پیشنهاد این دانشکده و حکم شماره 1331/1099 به تاریخ 17/5/1381 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به دیپارتمنت فقه و قانون تبدیل گردید. و بنابر توجه خاصی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به معارف اسلامی داشت مضمون ثقافت اسلامی به حیث یک مضمون دانشگاه­شمول در تمام نهادهای تحصیلی توسعه و گسترش یافت و این امر موجب گردید تا دیپارتمنت ثقافت اسلامی در چوکات این دانشکده ایجاد گردد که ضمن پیشنهاد به اثر حکم شماره 2970/2330 به تاریخ 15/8/1387 منظور شد.

دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ به مثابه یک نهاد علمی شرعی نقش خود را در جامعه روی اهداف ذیل تعقیب می­نماید:

 • معرفی و اعزام کاندیدان جوان غرض فراگیری تحصیلات عالی به درجه ماستری و دکترا در داخل و خارج کشور.
 • تربیه کادرهای علمی برای دانشگاهها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی.
 • تربیه کادرهای علمی برای نهادهای عدلی و قضائی.
 • تقدیم کارمندان مسلکی و حقوقی در مجلسین شورای ملی و سایر مراجع.
 • تربیه معلمین و مدرسین مکاتب مسلکی و عمومی.
 • تقدیم خطباء و واعظین مسلکی در جهت نشر مفاهیم اسلامی در جامعه.
 • تربیه وکلای مدافع متعهد و مسلکی.
 • تقدیم آموزگاران مسلکی در بخش­های عقیدتی، تعلیمی و تربیتی ارگانهای امنیتی و نظامی.
 • ترویج بیشتر فرهنگ اسلام با تقدیم افراد آراسته به زیور دانش و فرهنگ اسلامی.
 • بلند بردن سطح آگاهی و میزان اهلیت جوانان کشور.
 • زمینه­سازی برای رشد استعدادهای خداداد جوانان در پرتو ارشادات دین مقدس اسلام.
 • زمینه­سازی برای استفاده خوب و مطلوب جوانان کشور از کافه امکانات و وسایل عصری.

در فرجام برای آنانی که در صدد ترقی، رشد و انکشاف علمی و اکادمیکی این دانشکده هستند و اهداف والای دینی و دنیوی را جهت نیل به سعادت دارین و حصول رضای الله تعالی تعقیب می­کنند، از بارگاه خدای متعال استدعاء داریم که خطاهای­شان را به فضل و رحمت بی­کرانش بپوشاند.