پلان استرا تیژیک دانشکده

این برنامه در پرتو استراتیژی دانشگاه بلخ و وزارت تحصیلات عالی و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان شکل گرفته و تمام برنامه های خود را به اساس آن تنظیم میکند.

اين برنامه ها عبارت از مجموعهء فعاليت هايي است که مرتبط با اهداف،  تطبيق استراتيژي، منابع مالی، منابع بشري و فزيکي، شاخص ها و چهارچوب نظارت و ارزيابي دانشکده مي باشد.

 این دانشکده  اعتبار از سال 1391 خورشیدی با داشتن استادان و برنامه ها فعالیت خویشرا در پرتو قانون و استراتیژی وزارت تحصیلات عالی افغانستان و در چوکات دانشگاه بلخ رسما آغاز مینماید.

برنامه دانشکده ژورنالیزم دربرگیرنده موارد زیر است:

 • آموزش و پرورشخبرنگاران و مدیران مطبوعاتورزيده در راستاي تأمين نيازهاي رسانه ای و اطلاع رسانی وارتقاي سطح تدريس، تحقيق فراگير.
 • رهبري و ادارۀ دانشکده و ایجاد یک هماهنگی میان دیپارتمنت های دانشکدهبه منظور ارایه آموزش با کیفیت و کارا
 • انکشاف ظرفيت استادان وکارمندان دانشکده از طریق برنامه های آموزشی در داخل و خارج کشور
 • کارمستمر جهت ارتقای ظرفیت علمی استادان از طریق فراهم آوری زمینه های تحصیلی به درجات ماستری و دکترا
 • برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • تدريس و ظرفيت سازي
 • بازديدهاي متقابل
 • تشويق و ترغيب
 • تقرر و ترفيعاستادان وکارمندان
 • بازنگري و انکشاف نصاب تحصيلي ومواد آموزشی
 • تحقيقات و پژوهش های تخصصی و ارایه کنفرانس ها و سمینار های علمی

 

- ارتقای ظرفیت استادان از طریق انکشاف پایدار دانشکده

طی سالهای گذشته فرصت های مناسب برای ارتقای ظرفیت استادان میسر نبوده است. یکی از فوریت های دانشکده تجدید و تقویه بنیه علمی استادان است:

 • اعزام استادان در مقاطع ماستری و دکترا
 • بورس های کوتاه مدت و بلند مدت ارتقای ظرفیت
 • مشاهدات و تبادله تجارب علمی
 • تشویق و ترغیب
 •  

اهداف

الف) اهداف بلند مدت

 1. تربیت نیروی متخصص ژورنالیزم به منظور پاسخو‌گو بودن به نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی در سطح جامعه.
 2. پاسخ‌گویی به نیاز مبرم جامعه برای تربیت خبرنگاران متخصص، به منظور استخدام و خدمت در رسانه ها، دولت،نهاد‌ها و شرکت‌های تجاری، شبکه‌های رسانه‌ای ... دولتی وغیر دولتی.
 3. تربیت متخصص به منظور خدمت در جهت بهبود و پیشرفت نظام اطلاع رسانی اجتماعی در داخل کشور و نیز پاسخ‌گویی به نیاز‌های ارتباطی، انتشاراتی و تبلیغاتی در سطح بین الملل.

 

ب) اهداف کوتاه مدت:

 1. تربیت خبرنگار، برای بست های خبرنگارریدر رسانه های دولتی و غیر دولتی
 2. تربیت نیروی ماهر در بست های مسئولین مطبوعات و رسانه های نهادهای دولتی و شرکت های تجارتی
 3. تربیت نیروهای ماهر در بخش ارتباطات و اطلاعات در بخش های مختلف مدیریتی
 4. تربیت نیرو در بست ارتباطات عامه نهاد ها و سازمان ها

 

نمودار استراتژي دیپارتمنت ژورنالیزم

فعالیت ها

توضیح

مثال‌ها

استفاده از مرکز رسانه ها

آموزش کار های عملی برای دانشجویان

انجام کار های عملی و آموزش استدیو و کمره و سایر وسایل رسانه یی

روابط رسانه‌ای

برقراری ارتباط با روزنامه‌نگاران، کاشناسان وسر دبیران رسانه‌های ملی، محلی، تجاری و بین اللملی ازجمله روزنامه‌ها، مجلات،رادیو، تلویزیون و ارتباطات متنی بر وب

تولید برنامه های تلویزیونی و رادیویی با استفاده از روابط با رسانه های محلی

مدیریت اطلاعات

تحلیل و تجزیه اطلاعات رسانه یی

پیمایش و اندازه گیری اطلاعات رسانه یی

مدیریت افکار عمومی

نشر پیام های مختلف خبری و اطلاعاتی

دریافت گراف دیدگاه های شهروندان در قبال  مسایل سیاسی و اقتصادی کشور

فعالیت‌های مکتوب

نوشتن خبر ها، مصاحبه ها، تحلیل ها و گزارش های تحقیقی

خبر های سیاسی و اقتصادی و امنیتی

مدیریت انتشارات

نظارت بر فرایندهای چاپی و رسانه‌ای

بروشور‌ها، مجلات داخلی، وب‌سایت‌ها

مسائل عمومی

برقراری ارتباط با کسانی که افکارعمومی را شکل می‌دهند مثلاً (سیاست‌مداران محلی و ملی) کنترل محیط سیاسی

معرفی خدمات، ارئه دستور‌ها، جلسات خصوصی، سخنرانی‌های عمومی

مدیریت رویدادهای مهم

سازماندهی رویدادهای پیچیده

جلسات سالانه، کنفرانس‌های مطبوعاتی، میزگرد‌های تجاری