دری
Image: 
Sub-title: 
استادان پوهنتون ولایت بلخ
Position: 
3