داکتر حمیدالله جبران جایزه DAUG سال 2017 را دریافت کرد

31 ثور, 1397

داکتر حمیدالله جبران استاد دانشکده طب دانشگاه بلخ به حیث بهترین استاد پرکار و موثر در امور تدریس از سوی اتحادیه دانشگاه های آلمان و افغان در سال 2017 انتخاب گردید.

امتحان داوطلبان بست های معلمی و بست های چهارم و پنجم اصلاحات اداری

22 ثور, 1397

با حضور والی محترم ولایت بلخ، رئیس محترم پوهنتون بلخ و برخی از روسای محترم واحد های اجرائیوی ولایت بلخ، امتحان داوطلبان بست های معلمی و بست های چهارم و پنجم اصلاحات اداری با همکاری اساتید محترم پوهنتون بلخ و هیئت ناظر طی سه روز (12 الی 14 ثور) موفقانه برگزار و اختتام یافت.

افتتاح دستگاه سونوگرافی در شفاخانه کدری پوهنتون بلخ

08 دلو, 1396

با حضور داشت معاون اداری پوهنتون بلخ، ریس و منسوبین شفاخانه کادری آن پوهنتون، طی محفل رسمی، یک پایه دستگاه سونوگرافی که قبلا توسط یک تن از تاجران نیکوکار ولایت بلخ خریداری شده بود جهت پیشبرد فعالیت های علمی و خدماتی شفاخانه کادری پوهنتون بلخ به آن مرکز اهدا گردید، که با ابراز امتنان و ق

چهارمین دور دفاع پایان نامه های مقطع ماستری رشته زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ

08 دلو, 1396

چهارمین دور دفاع پایان نامه های مقطع ماستری رشته زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ، با حضور هیئت رهبری ، محصلین و اساتید دانشکده زبان و ادبیات پوهنتون بلخ به تاریخ اول ماه دلو سال جاری تدویر گردید.

Pages