سفر رسمی تعدادی از اعضای رهبری پوهنتون بلخ به کشور ایران مورخ 1396/6/8

29 سنبله, 1396

سفر رسمی معاون صاحب محترم مالی و اداری و رؤسای محترم دانشکده های علوم اجتماعی، انجنیری معدن و محیط زیست، سائینس، علوم وترنری و رئیس محترم مرکز اعتلای تضمین کیفیت دانشگاه بلخ به کشور جمهوری اسلامی ایران به هدف ملاقات با رؤسا و هیأت رهبری دانشگاه فردوسی، دانشگاه پیام نو

کمیونتی کالج حسابداری تجارتی پوهنتون بلخ

28 سنبله, 1396

Business Accounting Community College of Balkh University

 

یگانه موسسه تحصیلی دولتی حرفوی در زون شمال تحت حمایت USWDP.

 

ورکشاپ پنج روزه جهت ارتقای ظرفیت ۱۷ تن از استادان برنامه های کمیونتی کالج

28 سنبله, 1396

ورکشاپ پنج روزه جهت ارتقای ظرفیت ۱۷ تن از استادان برنامه های کمیونتی کالج، در بخش های اداره تجارت و حسابداری تجارتی ، در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

Pages