افتتاح دستگاه سونوگرافی در شفاخانه کدری پوهنتون بلخ

08 دلو, 1396

با حضور داشت معاون اداری پوهنتون بلخ، ریس و منسوبین شفاخانه کادری آن پوهنتون، طی محفل رسمی، یک پایه دستگاه سونوگرافی که قبلا توسط یک تن از تاجران نیکوکار ولایت بلخ خریداری شده بود جهت پیشبرد فعالیت های علمی و خدماتی شفاخانه کادری پوهنتون بلخ به آن مرکز اهدا گردید، که با ابراز امتنان و ق

چهارمین دور دفاع پایان نامه های مقطع ماستری رشته زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ

08 دلو, 1396

چهارمین دور دفاع پایان نامه های مقطع ماستری رشته زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ، با حضور هیئت رهبری ، محصلین و اساتید دانشکده زبان و ادبیات پوهنتون بلخ به تاریخ اول ماه دلو سال جاری تدویر گردید.

دیدار رئیس دانشکده شرعیات پوهنتون بلخ با رئیس استیناف ولایت بلخ

06 جدی, 1396

به اساس هدایت شفاهی رئیس صاحب پوهنتون بلخ جهت بهترسازی کریکولم درسی پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ، محترم پوهاند سلطان شاه سلطانی رئیس پوهنحی شرعیات دیداری با ریس صاحب استیناف ولایت بلخ داشتند.

اخذ امتحان کادری دیپارتمنت های تعلیمات اسلامی و ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان

06 جدی, 1396

بر اساس مکتوب نمبر ۴۱۴ بر ۵۱۶ تاریخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۹۶ معاونت امورعلمی پوهنتون بلخ پیرامون شارت لست سه بست کمبود دیپارتمنت های تعلیمات اسلامی و ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان جهت اخذ امتحان کادری به پوهنحی شرعیات مواصلت ورزیده بود که بتعداد ۴۳ نفر ثبت نام نم

Pages