به روز چهار شنبه مورخ 25 میزان سال جاری، تحت ریاست محترم پوهندوی مکمل الکوزی مجلس شورای علمی پوهنتون بلخ دایر گردید

25 میزان, 1397

 

به روز چهار شنبه مورخ 25 میزان سال جاری، تحت ریاست محترم پوهندوی مکمل الکوزی مجلس شورای علمی پوهنتون بلخ دایر گردید و مطابق با اجندا به موضوع ترفیعات علمی، تقرر کادرهای جدید و استماع گزارش های علمی و اداری توسط اعضای حاضر در جلسه پرداخته شد.

سمینار آموزشی معیار های یازده گانه تضمین کیفیت، روش تحقیق و طرز نگارش اثر علمی و تحقیقی و مرور برنامه های علمی برای استادان پوهنتون بلخ

25 میزان, 1397

سمینار آموزشی معیار های یازده گانه تضمین کیفیت، روش تحقیق و طرز نگارش اثر علمی و تحقیقی و مرور برنامه های علمی برای استادان پوهنتون بلخ بتاریخ 22 میزان 1397 برگزار شد. 

اولین دور فراغت برنامه ماستری امور مالی و حسابداری پوهنتون بلخ

09 میزان, 1397

برنامه ماستری امور مالی و حسابداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ براساس تفاهنامه مورخ 14 جون 2015 بین پوهنتون بلخ و موسسه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به حمایت مالی و تخنیکی (USAID) و منظوری مقام وزارت محت

دیدار محترم پوهندوی مکمل الکوزی رئیس پوهنتون بلخ با سرکنسول هند در مزار شریف

14 سرطان, 1397

هفته گذشته محترم پوهندوی الکوزی رئیس پوهنتون بلخ در دیدارهای جداگانه با سرکنسول کشور دوست هند و رئیس جدید التقرر موسسه تیکا ملاقات نموده و در مورد همکاری های هرچه بیشتر شان با پوهنتون بلخ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

Pages