جریان تسلیمی اسناد دیپارتمنت ارتباطات پوهنحی ژورنالیزم و مرکز کاریابی پوهنتون بلخ

03 Dec, 2018

اسناد تسلیمی دیپارتمنت ارتباطات پوهنحی ژورنالیزم و مرکز کاریابی پوهنتون بلخ به با حمایت مالی برنامه USAID ،USWDP آماده ارائه خدمات گردیده بودند، توسط محترم داکتر حبیب الله وجدی معاون آن برنامه و محترم الحاج پوهندوی مکمل الکوزی رئیس پوهنتون بلخ طی محفل رسمی به امضاء رسید.