دیدار سر کنسول جمهوری ترکیه مقیم مزار شریف با رئیس پوهنتون بلخ

10 Dec, 2018

سر کنسول جمهوری ترکیه همراه با هیات بلند پایه ریاست دیانت ترکیه و انجنیران ترکی با پوهندوی مکمل الکوزی رئیس پوهنتون بلخ بتاریخ 17 / 9 / 1397 دیدار و ملاقات نمودند. در این دیدار سرکنسول جمهوری ترکیه وعده اعمار تعمیر پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ را سپردند.

پوهندوی مکمل الکوزی رئیس پوهنتون بلخ ضمن یادآوری دوستی و روابط عمیق دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، از همکاری های کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه با افغانستان به ویژه در زمینه های بازسازی، ارتقای ظرفیت ها و اعطای بورسیه های تحصیلی به جوانان افغان اظهار قدردانی کرد.