اطلاعيه 

ba-edris
اطلاعیه

ریاست جامعه امام ابو یوسف (رحمه الله) در نظر دارد که برای سال۱۴۴۵ ه ق در د یپارتمنت ( تخصص قضاء و افتاء فاضلان جدید را جذب نماید علاقه مندان از علمای کرام میتواند از تاریخ ۲۵ رمضان المبارک۱۴۴۵ ه ق الی۲۵ ماه شوال ثبت نام نمایند.
شرایط در ذیل درج است.
آمریت ارتباطات وا گاهی عامه پوهنتون بلخ.