زبان و ادبیات

تاریخچه دانشکدۀ زبان و ادبیات

        دانشکدۀ زبان و ادبیات در برج حوت سال ۱۳۶۶ خورشیدی، هم‌زمان با تأسیس دانشگاه بلخ، پی‌ریزی شد و در سال ۱۳۶۷ با ایجاد دیپارتمنت «زبان و ادبیات دری»، عملاً به فعالیت‌های تدریسی و علمی خود آغاز کرد. در سال ۱۳۶۹ دیپارتمنت‌های «تاریخ» و «انگلیسی» در چوکات این دانشکده، افزوده شد و نام دانشکده هم «دانشکدۀ تاریخ و ادبیات» نام‌گذاری گردید. همچنان در سال ۱۳۷۲ دیپارتمنت‌های «زبان و ادبیات اوزبیکی» و «ژورنالیزم»، در اثر تقاضای جوانان علاقه‌مند و لزوم‌دید مقامات ذی‌صلاح، ایجاد گردیدند و نیز دیپارتمنت «تعلیم و تربیه»(مضامین روانشناسی و پیداگوژی)، در تشکیلات این دانشکده افزوده شد و نام دانشکده هم به «دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری» تبدیل گردید. بر بنیاد خواهش و علاقۀ جوانان، در سال۱۳۷۲ بخش شبانه در رشته‌های زبان و ادبیات دری و انگلیسی، نیز به فعالیت آغاز کرد. در سال ۱۳۸۳ بر بنیاد فرمان رییس جمهور پیشین، دیپارتمنت «زبان و ادبیات پشتو» ایجاد شد. همین‌گونه در سال۱۳۹۱ منظوری ایجاد دیپارتمنت‌های «هنرهای زیبا» و «باستان‌شناسی»، از سوی وزارت تحصیلات عالی صادر گردید. در همین سال، بر اساس برنامه‌های انکشافی ریاست دانشگاه بلخ، دیپارتمنت‌های ژورنالیزم و تاریخ، به سطح دانشکده ارتقاء یافتند و از بدنۀ دانشکدۀ ادبیات جدا گردیدند. در سال ۱۳۹۳ دیپارتمنت «عربی» پی‌ریزی شد. همچنان بر بنیاد برنامه‌های انکشافی ریاست دانشکده، در سال ۱۳۹۱ در چوکات این دانشکده، برنامۀ کارشناسی ارشد(ماستری) در رشتۀ زبان و ادبیات پارسی دری ایجاد و در سال ۱۳۹۲ عملاً به فعالیت آغاز کرد. اکنون در دانشکدۀ زبان و ادبیات، پنج دیپارتمنت زیر فعالیت دارند:                     

۱- دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

2- دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو

3- دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

4- دیپارتمنت زبان و ادبیات ازبیکی

5- دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی