پیام رئیس پوهنتون بلخ

2 months 2 weeks ago

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهران و برادران!

پوهنتون بلخ با داشتن ۱۶ پوهنحی، بیشتر از ۴۳۰ استاد و بیشتر از ۱۸۰۰۰ محصل یکی از بزرگترین پوهنتون های افغانستان است. این پوهنتون در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی تأسیس گردیده که از آن زمان تا اکنون نقش بسا ارزنده در آموزش نسل جوان ایفا نموده است. در سال های اخیر، برنامه های ماستری در رشته اقتصاد و ادبیات دری نیز در پوهنتون بلخ ایجاد گردیده که تا اکنون چند دور فارغ التحصیل به جامعه تقدیم کرده است. رهبری این پوهنتون در نظر دارد تا برنامه های فوق لیسانس را در بخش حقوق و ادبیات پشتو نیز در آینده نزدیک ایجاد نماید. رهبری پوهنتون بلخ متعهد است تا زمینه ی ارتقای سطح تحصیلی، بلند بردن کیفیت، ایجاد محیط سالم و امن تحصیلی برای خواهران و برادران، آماده سازی نصاب تحصیلی با در نظرداشت بازار کار و وضعیت اقتصادی منطقه و رقابت سالم در امر انکشاف برنامه های علمی را با حفظ احترام به اساسات دین مبین اسلام، قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی کشور فراهم نماید. توجه به مسایل مربوط به جندر، ورزش و دسترسی به تکنالوژی جدید نیز از اولویت های رهبری پوهنتون بلخ میباشد، علاوه برآن ایجاد، توسعه و انکشاف زیربناها را نیز در نظر داریم. تعهد ما این است که جوانان را نه تنها با معیارهای مدرن علمی اماده و به جامعه تقدیم نماییم بلکه میخواهیم جوانان ما در جنب موضوعات علمی با احساس عالی نسبت به کشور، ارزشهای اخلاقی، فرهنګی و تاریخی مصدر خدمت شوند.

پوهنمل دکتور خلیل الله کلیوال
Head Photo