ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

ba_admin
Mon, Apr 26 2021 8:20 PM
ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ با حضور پوهنوال غلام فاروق خپلواک معاون و سرپرست مقام ولایت بلخ، داکتر محمد افضل حدید رییس منتخب شورای ولایتی، معاون ریاست دفتر تیکا، سرقنسل کشوردوست ترکیه مقیم شهرمزارشریف، پوهندوی دوکتور خلیل الله کلیوال رییس دانشگاه،  معاونین امور علمی، محصلان و اداری، هماهنگ کننده دفتر تیکا مقیم مزارشریف، محترم انجنیر توفیق"امینی"شاروال شهرمزارشریف، استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید.

این پروژه که شامل کانکریت ریزی سرک‌های داخل ساحه دانشگاه، موزايک کاری پیاده روها، ساخت پارکینگ موتر، سرسبزی میدان ورزشی و رنگمالی نمای بیرونی تعمیر می‌باشد، از جانب دفتر تیکا  بازسازی و اعمار گردیده است.

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید

 

ساحه سبز و میدان ورزشی دانشگاه بلخ رسما افتتاح گردید