جلسهٔ روئساى پوهنتون بلخ تحت رهبری مفتي محمدشریف ابو عاصم عثماني برگزار گردید.

ba-edris
Sat, Jan 13 2024 11:27 AM
خبر

روز پنجشنبه مورخ 1402/10/21 ه ش مطابق 26/6/1445 ه ق جلسۀ روئساﺀ در تالار کنفرانسهاي پوهنځۍ زبان و ادبيات به تلاوت چندى از آيات ازقرآن کریم  آغاز گردید.

نخست مفتي محمد شریف ابوعاصم عثماني رئیس پوهنتون بلخ در ضمن خوش آمدید و سخنان رهنمودی به مشترکين جلسه در مورد اهمیت و سنگینی مسؤليت سخنان ارزشمند همه جانبه ابراز داشتند وى همچنان فرمود که مسؤلیت امتياز نيست بلکه يک امانت است و هر مسؤل طبق لايحه وظایف شان مختار ا ست تا وظایف شان را به وجه احسن تعقيب نمايند تا از مؤاخذه دنیا و آخرت نجات يابند.

سپس پوهنمل مولوي حيات الله حقجو معاون علمي پوهنتون بلخ به تائید سخنان رئیس در مورد مسؤلیت ابزار نظر نموده و خواهان تکمیل خلاهاى سرپرستي پوهنځى ها و دپارتمنت ها گردید.

به تعقیب محترم قاضي عبدالهادي فضلي معاون مالی و اداری این نهاد علمی در مورد پیشبرد امورات با وحدت نظر و هماهنگي تاکید کردند. و خواهان پیشبرد طی مراحل دوسیه های معاشات استادان قراردادي، و تهیه نمودن جواب برای مکاتیب عاجل در اوقات محدود گردید.

متعاقباً معاون صاحب امور محصلان پوهنوال محمد شريف آمين خواهان پیشبرد دروس آنلاین،عملي نمودن سیستم  Hmis، و سیستم پیشگیرانه برای اجراى فعالیت ها گردید.

معاون صاحب تحقیقات پوهاند دکتور محمد طاهر طاهر نيز از اطاعت وهمکاري شان با رئیس پوهنتون بلخ  ونظر شان را در مورد تدویر نمودن کنفرانس بين المللي، و انتخاب موضوع مشخص براى کنفرانس مذکور ايراد نمودند .

در نهایت اعضای جلسه هر يک باالنوبه تعهد همکارى شان را اظهار کرده پیشنهادات و مشکلات شان را جهت‌ پیشبرد امور ابراز نموده مشوره های لازم تفويض کردند.

که از جانب رهبری پوهنتون برای شان اطمنان وعدۀ هر نوع همکارى داده شد.

جلسهٔ با دعائیه خیر به پایان رسید.

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه پوهنتون بلخ.

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo