جلسهٔ کمیته مالي دایر گردید.

ba-edris
Mon, Jan 15 2024 2:48 PM
خبر

روز يکشنبه مورخ 1402 /24/10ه ش جلسهٔ نوبتى کمیته مالی پوهنتون بلخ به رهبری رئیس پوهنتون بلخ محترم مفتي محمد شریف ابوعاصم عثماني به تلاوت چند آيات ازقرآن کریم توسط محترم شیرمحمد احمدی آمر دفتر آغاز گردید.

نخست محترم مفتي محمد شریف ابوعاصم عثماني رئیس پوهنتون بلخ ضمن خوش آمدید سخنان مقدماتي و رهنمودی ارائيه نمودند.

به تعقیب قاضى عبدالهادي فضلي معاون مالى وادارى پوهنتون بلخ ضمن خوش آمدید به اعضاى جلسه در مورد

ترتیب فعالیت هاى پلان ستراتيژيک موارد که در پلان قبلى عملى نگردیده در پلان حالی درج گردد ونیاز مند یهای آینده نیز تنظیم شود.

سپس هر یک از اعضای کمیته نظریات شان در مورد غنامندی پلان ستراتيژيک ابراز داشتند.تا جهت پیشبرد فعالیت ها به وجه احسن در محدودهٔ پلان ستراتیژیک

از آن استفاده نمایند. که در نتیجه چنین فیصله ها صورت گرفت. کتابخانه ها باید غنی شود، ساخت پارکینگ موقت

لیلام نمودن‌ موتورهای پرسوده وخرید وسایل نقلیه جدید، تقویه برنامه شبانه و کشف علت رکود آن، به راه انداختن پروژه های تحقیقاتی، ايجاد ميثاق شهروندی، سهیم نمودن‌ دونر در پلان، فعال کردن وایفای زون.. موارد مذکور مع پروژه های زیربنا و انکشافی در پلان پنج ساله ستراتیژیک مندرج گردد.

جلسه با دعائیه خیر به پایان رسید.

 آمریت ارتباطات و آگاهی عامه پوهنتون بلخ.

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo