ادامه‌ امتحان دوره‌های عالمیه، عالیه و خامسهٔ علما در پوهنتون بلخ برگزار گردید.

ba-edris
Tue, Jan 23 2024 10:04 AM
خبر

روز دوشنبه مؤرخ ۰۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲ه.ش برابر با ۱۰ / ۰۷ / ۱۴۴۵ه.ق سومین روز امتحان دوره‌های عالمیه، عالیه و خامسهٔ علما با حضورداشت مولوی اسدالله فريد ، رئیس پوهنتون بلخ مفتي محمد شریف ابوعاصم عثماني. رئیس معارف ولايت بلخ، معاون امور علمی، معاون مالی و اداری و هیٲت ممتحن در ساحه جديد پوهنتون بلخ  برگزار گردید.

هیٲت محترم تحصیلات عالي، رياست معارف، و رهبری پوهنتون بلخ از جریان امتحان به‌صورت دوامدار نظارت داشتند.

 

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه پوهنتون بلخ

photo

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo