جلسه بورد مشورتی مسوولان ارشاد و دعوت پوهنتون ها

ba_admin
Wed, May 15 2024 8:28 AM
خبر

روز سه‌شنبه ( مورخ ۱۴۴۵/۱۱/۵ه‌ق.) جلسه بورد مشورتی مسوولان ارشاد و دعوت پوهنتون های امارتی و خصوصی ولایت بلخ تحت سرپرستی مفتی نصرالله هوتک دایر گردید.

نشست هذا، با تلاوت چندی آیات ملکوت پروردگار از سوی قاری ضیاءالرحمن عابد آغاز شد،

سپس مفتی نصر الله هوتک آمر ارشاد ودعوت پوهنتون بلخ ضمن قدردانی از خدمات روزانه مسوولان ارشادودعوت‌ پوهنتون های خصوصی، خواستار تطبیق مکمل نصاب درسی شدند،

متعاقبا هر یک از مسئولین ارشاد و دعوت مشکلات و پیشنهادات شان را ابراز نموده روی آجندای جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفته  تصامیم لازم درمورد اتخاذ شد.

در اخیر، جلسه بورد مشورتی با دعائیه خیر اختتام یافت.

بااحترام

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه!

 

photo

 

photo