کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خان

ba_admin
Mon, Mar 22 2021 1:25 PM
کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خاک

کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خان در  دانشکده زراعت دانشگاه بلخ روز پنجشنبه مورخ 28 حوت 1399 دایر گردید. در این کنفرانس پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی پوهنتون بلخ پیرامون اهمیت بند کمال خان صحبت همه جانبه نموده بعدا محترمان هر یک پوهندوی دوکتور سید اسماعیل عمران و پوهنیار خواجه صفی الله عثمانی در مورد علل و راهکار های بحران آب در جهان و دریای آمو، دلایل تخریب آن در ولسوالی های کلدار و شورتپه ولایت بلخ کنفرانس های علمی خود را ارایه نمودند همچنان چند تن از دانشجویان این دانشکده پیرامون اهمیت بند کمال خان در زراعت و معرفی حوزه های دریایی افغانستان مقاله های شان را به خوانش گرفتند. کنفرانس با مباحثه، پرسش و پاسخ ها  در رابطه به موضوع ارایه شده پایان یافت.

 

کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خاک

 

کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خان

 

کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خاک

 

کنفرانس و مناظره علمی اهمیت آب در زراعت به پیشواز از افتتاح بند کمال خاک